Përkujtohet 100 vjetori i Kryengritjes së Shtatorit

Komuna e Strugës, në bashkëpunim me Shoqatën e Historianëve Shqiptarë në Maqedoni - dega në Strugë,  organizon manifestim përkujtimor për nder të 100 vjetorit të Kryengritjes së Shtatorit, e njohur ndryshe nga struganët si “Lufta e Petrinjës”.

Lexo më shumë...

Takim me historianin e mirënjohur Hristo Matov

Kryetari i Komunës së Strugës, z. Ziadin Sela, realizoi një takim mjaft interesant me historianin e mirënjohur bullgar Hristo Matov, djali i  Millan Matos, njëri prej komandantëve kryesorë të Betejës së  Petrinjës, në  prag të shënimit të përvjetorit të 100-të të  kësaj beteje.

Lexo më shumë...

Kalohet pika për ndryshim të planit detaj urbanistik nr. 696/2 dhe 696/1 me qëllim thithjen e investimeve të huaja në fushën e turizmit

Një ndër pikat më me rëndësi e paraparë në rendin e ditës të mbledhjes  të Këshilit të Komunës së Strugës mbajtur ditën e Enjte më datë 12.09.2013 ishte ajo sa  i përket fushës së thithjes së investimeve.

Lexo më shumë...

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së katërt të rregullt të Këshillit të Komunës së Strugës

            Në bazë të nenit 47, paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale / “ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02/, miratoj

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së katërt të rregullt të Këshillit të Komunës së Strugës

             Konvokoj mbledhjen e katërt të rregullt të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 12.09.2013, (e enjte) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Lexo më shumë...

  • 1
  • 2
Ftesë Ftesë - Akcion Humanitar   Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more

Kërko