Takim me Filloristët e Podgorcës

Kryetari i Komunës së Strugës z. Ziadin Sela , me rastin e ditës së parë të shkollës zhvilloi një vizitë në Shkollën Fillore ‘’ Goce Dellcev’’ në fshatin Podgorcë. Ai i përshendeti filloristët dhe prinderit e tyre duke u zotuar se problemet me arsimin në Podrogrcë do të marrin fund së shpejti . Me rastin e vitit të ri shkollor ai u dhuroi filloristëve çanta dhe pajisjet bazë të nevojshme për mbarëvajtjen e mësimit. Duke uruar që problemet të marrin fund njëherë e mirë, kryetari u nda me fëmijët e Podgorcës  dhe  uroi, që vitin e parë të shkollës ta nisin dhe ta përfundojnë me sukses.

Mesazh Urimi për Vitin e Ri Shkollor nga ana e Kryetarit të Komunës së Strugës

‘’Hapja e vitit të ri shkollor është një ditë e madhe për arsimin. I uroj për një vit të mbarë shkollor të gjithë nxënësit  e mësimdhënësit. Por, urimi më i veçantë shkon për filloristët, për ata të cilët shkojnë në bangat e shkollës për herë të parë.

Edhe njëherë i’u uroj nga zemra, gëzuar ditën e parë të shkollës’’ !

Filloi Procesi Legalizimit të Objekteve pa Leje

Me qëllim që të përshpejtohet procedura për legalizimin e objekteve pa leje, kryetari i komunës së Strugës, Ziadin Sela, rriti numrin e komisioneve që merren me procedurën e legalizimit. Kështu nga një komision i tillë, u formuan edhe tre të tillë, me qëllim që të shmanget fluksi i madh i kërkesave të parashtruara nga qytetarët e Strugës për legalizimin e objekteve të tyre.

Lexo më shumë...

U realizua Kabllimi i Largëpërçuesit në Misleshovë

 Në bashkëpunim me kompaninë EVN-Maqedoni, u realizua projekti për kabllimin e largpërçuesit prej 35 KV, prej 1 km gjatësi, në lagjen Misleshovë. Me këtë pojekt u largua rreziku për jetë për rreth 300 banorë të kësaj ane, të cilët  për çdo ditë rrezikoheshin nga rryma  elektrike, për shkak të instalimeve jashtë standardeve të sistemit të vjetër të largpërçuesit. Projekti  në fjalë kushtoi rreth 300 mijë euro dhe është në përfundim e sipër.

  • 1
  • 2
Ftesë Ftesë - Akcion Humanitar   Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more

Kërko