Hapet zyra për mbështetjen e biznesit

Ministria e Ekonomisë në bashkëpunim me Komunën e Strugës, më datë 22 Maj 2013 (E Mërkurë) në ora 12:00, do të bëjnë hapje të Zyrës për mbështetje të biznesit, e cila ka për qëllim lehtësimin e procedurave për aplikim për fondet e akorduara që dalin nga masat e Qeverisë për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe për fondet e ndryshme europiane që dedikohen për komunitetin e biznesit.

            Ministria e Ekonomisë dhe Komuna e Strugës i ftojnë të gjithë të interesuarit që më datë 22 Maj 2013 të marrin pjesë në takimin që do të zhvillohet në hapësirat e Hotelit “Drini”, nga ora 12:00 – 14:00, ku do të marrë pjesë delegacioni nga Ministria e Ekonomisë.