Klima

Klima në fushëgropën e Strugës, sipas parametrave gjeografikë, është kontinentale, por për shkak të afërsisë së Detit Adriatik në Perëndim të Strugës ndihet influenca e rrymave të ngrohta të këtij deti.

Sa u përket kushteve klimaterike, temperaturat gjatë tërë viti në Strugë kanë rëndësi të veçantë, sepse janë faktorë që ndikojnë në zhvillimin e turizmit.

Temperaturat maksimale mesatare të ajrit arrijnë 270C në muajt Korrik dhe Gusht, por ndodh që gjatë sezonit veror ato të zënë gradën midis 35-380C.

Temperatura mesatare e ujit të Liqenit të Ohrit në verë arrin 260C, kurse temperatura mesatare vjetore kap rreth 120C.

Duke qenë e rrethuar me kodrina të larta malore dhe si rezultat i rrjedhës së lumit Drini i Zi, në periudhën dimërore në Strugë mbizotërojnë temperatura relativisht të ulëta, kurse gjatë  kësaj periudhe temperaturat mesatare të ajrit sillen mbi 00C, që ndikojnë në zhvillimin pozitiv të turizmit edhe në këtë stinë vjetore.

 

Numri mesatar i ditëve me temperaturë verore zë afro 80 ditë, me intensitet më të lartë gjatë muajve Korrik dhe Gusht, kurse me 2200 orë diellore në vit, Struga zë një nga vendet e para në Republikën e Maqedonisë.