Pozita gjeografike

Struga komunikon mjaft mirë me rajonet fqinje: Struga ndodhet vetëm 14 km largpikës kufitare të Qafës së Thanës me Republikën e Shqipërisë, 160 km me Republikën e Kosovës (përmes kufirit në Jazhincë të Tetovës), ose 190 km përmes kufirit të Bllacës në veri të Shkupit, 100 km me Republikën e Greqisë përmes pikës kufitare Mexhitli, 290 km me Republikën e Bullgarisë përmes kufirit të Kriva Pallankës apo Strumicë, kurse 230 km me Republikën e Serbisë përmes kufirit Tabanoc. 

Me të gjitha destinacionet tjera më të largëta europiane dhe botërore, Struga lidhet përmes aeroportit ndërkombëtar të Ohrit që ndodhet vetëm 9 km larg.

Komuna e Strugës shtrihet në një sipërfaqe prej 507 km2, ndërsa qyteti i Strugës në një lartësi mbidetare prej 698 metrave, në brigjet e Liqenit të Ohrit dhe lumit Drini i Zi, i cili e ndan qytetin në dy pjesë.

  • 1
  • 2
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/11 Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e... Read more