Мандат 2013-2017

Листа на советници во Советот на Општина

 

Име

Презиме

Партиа

 

 

 

Абдула

Ќазимоски

ДПА

Муамедин

Истрефи

ДПА

Ардијана

Ајрулаи

ДПА

Мустафа

Забзун

ДПА

Гранит

Лена

ДПА

Дурата

Беќири

ДПА

Лион

Даути

ДПА

Агим

Салкоски

ДУИ

Назмије

Мерко Забзун

ДУИ

Фитни

Далипи

ДУИ

Миранда

Баута

ДУИ

Куштрим

Муртиши

ДУИ

Адем

Демишоски

ПЕИ

Недим

Цаноски

ПЕИ

Ардиан

Демири

НДП

Арбан

Лита

НДП

Ристо

Ќушкоски

СДСМ

Никола

Затуроски

ВМРО-ДПМНЕ

Николина

Велкоска

СДСМ

Перо

Петкоски

ВМРО-ДПМНЕ

Даме

Ложанкоски

СДСМ

Јулијана

Зуноска

ВМРО-ДПМНЕ

Ирина

Мирческа

СДСМ

Мирче

Аџиоски

ВМРО-ДПМНЕ

Бранкица

Мариноска

СДСМ

Ѓоко

Илоски

ВМРО-ДПМНЕ

Зоран

Стефаноски

ВМРО- народна